Tenthredo neobesa hunn. Lierskogen, Lier, Buskerud, Norge. 09.07.1997. Leg. Erik Heibo.

Beskrivelse

Tenthredo neobesa hunn, sett fra siden. Lierskogen, Lier, Buskerud, Norge. 09.07.1997. Leg. Erik Heibo.

Tenthredo neobesa hann. Øverst: Sett ovenfra. Nederst: Sett fra siden. Lierskogen, Lier, Buskerud, Norge. 09.07.1997. Leg. Erik Heibo.

Hunnen. Svart. Forbrystets hjørner er gule. Bakkroppen har gult bånd på 3. og 4. segment, av og til også på 5. og 6. segment. På beina er leggen og føttene gule. Vingene er klare med mørke årer, men forvingen er tydelig formørket mot spissen. Vingemerket er rødgult. Hannen: Ligner hunnen. 11−13 mm.

Note: Denne arten kan til en viss grad minne om T. vespa, men bør lett kunne skilles fra denne på omfanget av mørkt på forvingen. T. vespa har dessuten flere gule bånd på bakkroppen. Den kan også minne noe om enkelte graveveps (Crabronidae) eller stikkeveps (Vespidae).

Biologi

Arten forekommer i tilknytning til kulturlandskapet, på blomsterrike enger og kanter. Trolig er dette en art som er avhengig av at det gamle kulturlandskapet opprettholdes. Moderne driftsformer i jordbruket er sannsynligvis negativt. De voksne insektene er blomstersøkende.

Arter innen kurvplanteslekten svever (Hieracium) samt åkerdylle (Sonchus arvensis) er oppgitt som vertsplanter (Kontuinemi 1960).

I Norge er nok flygetiden hovedsakelig i juni og juli. Det siste norske funnet ble gjort 9. juli.

Norsk utbredelse

Arten er kjent fra Østlandet, og er funnet så langt nord som Sel i Gudbrandsdalen. Derimot er de fleste funnene svært gamle (1800-tallet). Fra nyere tid er den kun funnet på Lierskogen i Lier kommune i Buskerud i 1997. På tross av at dette er en stor og karakteristisk art og at det er lett mye etter den, er det ikke kjent andre nyere funn.

Global utbredelse

Globalt er arten utbredt over store deler av Europa til Kaukasus og Sibir. Den er kjent fra både Danmark, Sverige og Finland (Taeger et al. 2006). Den ser derimot ut til å ha blitt sjeldnere også andre steder i Europa.

Referanser

Kontuniemi T (1960). Suomen sahapistiäistoukkien ravintokasvit. Die Futterplanzen der Sägewespenlarven (Hymenoptera, Symphyta) Finnlands. Animalia Fennica 9, 1−104.

Taeger A, Blank SM og Liston AD (2006). European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) –A Species Checklist for the Countries. Pp. 399–504 in Blank SM, Schmidt S og Taeger A (eds) (2006). Recent sawfly Research: Synthesis and Prospects.704 pp., 16 pl. Goecke & Evers, Kelteren.