Stor slekt med rundt 200 arter globalt. Utbredt i Eurasia og Nord-Amerika. Svært artsrik i de østlige delene av den Palearktiske og i den Orientalske region. I Europa er 5 arter kjent. I Norge forekommer 4 arter.

Artene i denne slekten er morfologisk ganske like. De er middels store og forholdsvis kompakte med lange ben og antenner. Hos mange arter er det klare forskjeller mellom kjønnene, men dette gjelder i liten grad de europeiske artene.

Livshistorien til flertallet av artene er ganske lik (Naito & Inomata 2006). De voksne opptrer som regel forholdsvis tidlig på våren og sommeren. De har én generasjon i året. Hunnen legger eggene på bladskaftet til vertsplanten hvorpå larvene spiser bladene. Som prepuppe graver larven seg ned i bakken der den lager et kammer av jord hvor den forpupper seg. Hos de fleste artene er både hanner og hunner kjent. Vertsplantevalget hos de europeiske artene er omfattende, og flere arter er svært polyfage.

Referanser

Naito N og Inomata R (2006). A new Triploid Thelytokous Species of the Genus Pachyprotasis Hartig, 1837 (Hymenoptera: Tenthredinidae) from Japan. In Blank SM, Schmidt S og Taeger A (eds). (2006). Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects. 279−283.

Taeger A, Blank SM og Liston AD (2006). European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) –A Species Checklist for the Countries. Pp. 399–504 in Blank SM, Schmidt S og Taeger A (eds) (2006). Recent sawfly Research: Synthesis and Prospects.704 pp., 16 pl. Goecke & Evers, Kelteren.