Aglaostigma gibbosum, hunn: Elveroa på Lierskogen, Lier, Buskerud, Norge. 31.05.2009. Leg. Erik Heibo.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Hodet gult med en stor sort panneflekk. Antennene er brunlige. Forbrystets hjørner, vingelokkene og scutellum er gule. 1. bakkroppsegments bakkant og siste segment er gul. Resten av bakkroppsegmentene er bronsefarget på oversiden med en sort smal stripe langs bakkanten. Undersiden er gulaktig. Benene, vingemerket og costa er brune. Ingen hanner er kjent fra Norge og det er noe uklart hvordan hannen til denne arten ser ut. I følge Malaise (1931) skal hannen ha mørk bakkropp med rødbrunt mitdtparti. På siden av brystet skal det være en liten lys flekk.  7,5−11 mm.

Biologi

De voksne dyrene er i Norge aldri observert på blomster, men det kan ikke utelukkes at arten er blomstersøkende da den er tatt i gule fargefeller i tillegg til lett slaghoving i vegetasjonen. Alle de norske funnene er gjort på baserike og skyggefulle steder som er delvis utsatt for flomvann om våren og hvor det forekommer mjødurt (Filipendula ulmaria). Arten flyr lavt over vegetasjonen.

Larven og vertsplanten er ukjent.

Flygetiden er fra slutten av mai og et stykke ut i juni.

Norsk utbredelse

Kun kjent fra noen få lokaliteter på Østlandet. Den er svært sjelden med få individer på lokalitetene.

Global utbredelse

Arten er relativt sjelden i det globale utbredelssesområdet. Arten har en nord-østlig utbredelse, og er foreløpig bare kjent fra Sverige, Finland og nordlige Russland.

Referanser

Malaise R (1931). Steklar. Hymenoptera. 4. Växtdteklar. Phytophaga. Första Familjen: Tenthredinidæ (P. P.). Svensk Insektfauna. Entomologiska Föreningen i Stockholm 13, 48 s.