Tenthredo fagi hunn. Fjellstølen, Supphelledalen, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge. 11.06.2002. Leg. E. Heibo & Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndeler hvite. Antennenes 6.−8. ledd hvite, 9. med svart tupp, resten svart. Brystet er svart med forbrystets hjørner og scutellum hvite. Bakkroppen svart, men en lys stripe kan forekomme på 1. bakkroppsegmets ytterkant. Bena er svarte, men legger og føtter er delvis rødlige. Over bakhoftene finnes to lyse flekker. Vingene er klare med et svakt gullaktig skjær. Årer og vingemerket er svart. Hannen: Ligner hunnen, men bakkroppen er for det meste brunlig med et lysere felt på ryggsiden. Øyeranden og de to første benparene har lys forside. 11−15 mm.

Note. Denne arten minner noe om T. livida, og de kan forekomme sammen.

Biologi

Habitatet ser ut til å være beitemark med innslag hassel og annen løv-vegetasjon. Det kan virke som om den foretrekker steder som ikke er for hardt beitet, samtidig som den faller ut hvis området gror for mye igjen.

Arten er oppgitt å gå på hassel (Corylus avellana), rogn (Sorbus aucuparia) og einstape (Pteridium aquilinum) (Taeger et al. 1998). Malaise (1931) angir kun rogn som vertsplante i Sverige.

Flygetiden er juni og juli.

Norsk utbredelse

Sannsynligvis har denne arten hatt større utbredelse tidligere enn i dag. Arten er gjennom gamle funn (1800-tallet) kjent fra det sentrale Østlandsområdet og Trøndelag. I nyere tid er den kun kjent gjennom noen få spredte funn fra indre Telemark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Arten er svært sjelden.

Global utbredelse

Utbredt over store deler av Sentral- og Øst-Europa og østover i Sibir. Kjent fra både Danmark, Sverige og Finland. Arten er ikke vanlig.

Referanser

Malaise R (1931). Steklar. Hymenoptera. 4. Växtdteklar. Phytophaga. Första Familjen: Tenthredinidæ (P. P.). Svensk Insektfauna. Entomologiska Föreningen i Stockholm 13, 48 s.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.