Tenthredo silensis hunn. Avdal, Årdal, Sogn og Fjordane, Norge. 29.07.2009. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndeler delvis lyse. Antennenes ledd 5−7 hvite. Brystet er svart, men vingelokket kan være mer eller mindre brunt. Bakkroppen svart med en karakteristisk lys stripe på siden av bakkroppen. Denne stripen er særlig tydelig på levende dyr, men reduseres litt på tørre eksemplarer. Bena er rødbrune. Bakbenas lår er svarte. Vingene er klare med brune årer. Vingemerket er mørkebrunt med lysere basis. Costa er lys. Hannen ligner hunnen, men de midterste bakkroppsegmentene er rødlige. Hannen kan til en viss grad forveksles med hanner av T. colon. 10−11 mm.

Biologi

Arten ser ut til å foretrekke frodige, gjerne litt fuktige og skyggefulle steder med rik vegetasjon, gjerne med betydelig innslag av store bregner og høystauder. De voksne insektene flyr lavt mellom og over vegetasjonen og oppsøker sjelden blomster, men kan sitte på blader.

Arten er oppgitt å gå på en lang rekke vidt forskjellige vertsplaner som dåslekta (Galeopsis), soleieslekta (Ranunculus) og mureslekta (Potentilla) (Taeger et al. 1998).  Artens vertsplantevalg trenger nærmere klarlegging.

Flygetiden er fra juni og utover i juli.

Norsk utbredelse

Svært sjelden på Østlandet, hvor den kun er funnet på noen få spredte lokaliteter. Arten ser ut til å være mer utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge, hvor den er funnet nord til Finnmark. Arten forekommer fra lavlandet og opp til bjørkebeltet. Den er ikke vanlig, og de fleste funn gjort i Norge er av hunner.

Global utbredelse

Utbredt over store deler av Sentral- og Øst-Europa og østover i Sibir. Kjent fra Sverige og Finland, men ikke fra Storbritannia og Danmark. Arten er ikke vanlig.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.