Tenthredo obsoleta hunn. Berger skole, Nesodden, Akershus, Norge. 01.08.2013. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Tenthredo obsoleta hunn, fra siden. Berger skole, Nesodden, Akershus, Norge. 01.08.2013. Leg. Ole J. Lønnve.

Tenthredo mioceras hører til en gruppe Tenthredo-arter som er svært like og vanskelige å skille i felt (Tenthredo mesomelas-gruppen, underslekt Eurogaster). I Norge forekommer tre arter i denne gruppen; T. mesomelas, T. obsoleta og T. mioceras. T. mesomelas og T. obsoleta har omtrent overlappende utbredelse og er vanlige, mens T. mioceras er sjelden, og er bare kjent fra Østlandet. T. mesomelas og T. mioceras ligner svært på hverandre, og kan være vanskelige å skille, spesielt hunnene. T. obsoleta er mørkere enn de to andre, og hunnene lar seg som regel skille ved at brystets sider og underside er nesten helt svart. Ellers har T. mesomelas som regel litt lenger antenner enn de to andre artene, men dette er ingen god karakter (Benson 1943).

Hunnen: Grønn. Hodet er svart med grønne munndeler. Kinnene er nesten helt svarte, noe som som regel skiller den fra slektningen T. mesomelas. Antennene er svarte. Forbrystet og vingelokk er grønt. Resten av brystets overside er svart. Brystets sider og underside er nesten helt svart. Bakkroppen er grønn med svart overside. Bena er grønne med en kraftig svart stripe på oversiden av lår, legger og føtter. Bakføttene er for det meste svarte. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er svart. Hannnen: Ligner hunnen, men den er lysere, og minner mer om hannene til T. mesomelas og T. mioceras, og kan være vanskelig å skille fra disse (se nøkkel). 9,5−12,5 mm.

Tenthredo obsoleta hann. Indre Fesettjenna, Bamble, Telemark, Norge. 25.06.2009. Leg. Kjell M. Olsen.

Biologi

Arten forekommer i flere typer habitater. Typiske steder er litt åpen skog, kanter eller elvestrekninger med frodig undervegetasjon. Arten søker hyppig til blomster, særlig i fjellet er den ofte å finne på fjellkvann (Angelica archangelica archangelica), mens den i lavlandet kan finnes på sløke (Angelica sylvestris). De voksne insektene jakter andre insekter, deriblant sine artsfrender. Ofte finner man dem sittende på blader, gjerne ganske lavt, på trær og busker.

Arten er oppgitt å gå på planter innen grobladslekta (Plantago) (Lorentz & Kraus 1957).

Arten starter gjerne å fly litt senere enn T. mesomelas. I lavlandet er flygetiden som regel fra siste halvdel av juni og utover i juli. I fjellet og i Nord-Norge gjennom hele juli til begynnelsen av august. I lavlandet i Sør-Norge er også enkelte funn gjort i begynnelsen av august.

Norsk utbredelse

T. obsoleta er utbredt over det meste av landet. Den går helt opp i bjørkebeltet, hvor den er vanlig, men er ikke fullt så vanlig og utbredt som T. mesomelas. Per i dag foreligger ingen funn fra Sørlandet, og arten er hyppigst i innlandsområder og i mer høyereliggende og nordlige strøk. Arten kan opptre forholdsvis tallrikt på lokalitetene.

Global utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i nordlige og alpine områder av Europa.

Referanser

Benson RB (1943). The green British species of Tenthredo (Hymenoptera Symphytha). Entomologist 76, 133−144.

Lorenz H og Kraus M (1957). Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodonoidea). Abh. Larvalsyst. Insekten, Berlin 1, 1−389.