Rhogogaster dryas hunn. Heggenes, Seljord, Telemark, Norge. 11.05-05.06.2009. Leg. Frode Ødegaard.

Rhogogaster viridis er nytt gyldig vitenskapelig navn på arten som tidligere ble omtalt som Rhogogaster dryas. Teksten til arten er foreløpig ikke oppdatert i henhold til nytt navn, men bruker det gamle navnet, Rhogogaster dryas.

Beskrivelse

Hunnen: Levende eksemplarer er grønne med store svarte partier på hode, overside av bryst og bakkropp. Arten ligner mye på mørke individer av R. viridis (se denne), og forveksling er mulig. Oversiden av brystet og scutellum har grovere skulpturering enn R. viridis. Genitaliene er forskjellige fra de til R. viridis. Hos døde og tørre individer falmer grønnfargen, og blir mer gulaktig. Hannen og hunnen ligner hverandre. 8−12 mm.

Note: Arten er sannsynligvis i stor grad blandet sammen med mørke individer av R. viridis i samlinger rundt om kring. Det finnes heller ingen gode karakterer som skiller denne arten fra R. polaris, annet enn mindre detaljer på genitaliene og at den er generelt mørkere enn denne.

Biologi

Artens habitattilhørighet i Norge er uklar. Sannsynligvis kan den forekomme i mange typer habitater. Trolig kan voksne individer påtreffes på blomster, selv om det ikke foreligger opplysninger om dette fra Norge. Som andre Rhogogaster-arter, spiser de voksne insektene sannsynligvis andre insekter.

R. dryas er oppgitt å gå på osp (Populus tremulae) (Kontuniemi 1960), men trolig også andre arter innen Populus (Benson 1943). I Norge er arten funnet i assosiasjon til unge ospetrær.

De norske funnene er gjort i juni og juli.

Norsk utbredelse

R. dryas er kun kjent gjennom noen svært få sporadiske funn vesentlig fra Sør-Norge. R. dryas er ytterst sjelden.

Global utbredelse

Arten er kjent fra store deler av Europa, unntatt Den Iberiske Halvøy. Også ellers i Europa er den kun kjent gjennom noen få sporadiske funn. Den er ikke vanlig.

Referanser

Benson RB (1943). The green British species of Tenthredo (Hymenoptera Symphytha). Entomologist 76, 133−144.

Kontuniemi T (1960). Suomen sahapistiäistoukkien ravintokasvit. Die Futterplanzen der Sägewespenlarven (Hymenoptera, Symphyta) Finnlands. Animalia Fennica 9, 1−104.