Bladvepser: Rhogogaster viridis.

Rhogogaster viridis er nytt gyldig vitenskapelig navn på arten som tidligere ble omtalt som Rhogogaster dryas. Teksten til arten er foreløpig ikke oppdatert i henhold til nytt navn, men bruker det gamle navnet, Rhogogaster dryas.

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Ole Jørgen Lønnve | Erik Heibo | Andreas Taeger | Biofokus | Sweco | Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg
Kart. Utbredelse i Norge.