Tenthredo arcuata hunn. Lærdalsøyri, Lærdal, Sogn og Fjordane, Norge. 30.06.2013. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Tenthredo arcuata hører til en gruppe med mange svært like arter (Tenthredo arcuata-komplekset). Fra Norge er fire arter i denne gruppen kjent (T. arcuata, T. notha, T. brevicornis og T. arctica). Disse er til dels vanskelige å skille fra hverandre, spesielt hannene. For korrekt identifisering henvises til karakterene gitt i nøkkelen.

I Norge kan T. arcuata-hunnen som regel skilles fra de andre artene på følgende karakterer. 1. antenneledd forholdsvis gult (skiller den fra T. brevicornis), et gult parti på oversiden av 1. bakroppsegment (skiller den spesielt fra T. notha) og som regel gult scutellum (skiller den som regel fra T. notha). Ellers bør genitalier studeres for nøyaktig identifisering av artene i T. arcuata-komplekset.

Lengde: 8−10,5 mm.

Biologi

T. arcuata forekommer spesielt i tilknytning til blomsterrike enger, men også i veikanter, jordekanter, skogskanter og andre steder som har rikelig med blomster. Den er svært vanlig, og opptrer ofte tallrikt, spesielt utover i juli. De voksne insektene søker til blomster, og er nokså opportunistiske i sitt blomstervalg. Fra Norge er de registrert på engsoleie (Ranunculus acris), hvitsoleie (R. platanifolius), ryllik (Achillea millefolium), sløke (Angelica sylvestris), skvallerkål (Aegopodium podagraria) og kanadagullris (Solidago canadensis). De voksne kan fly forholdsvis raskt fra blomst til blomst. Arten opptrer ofte sammen med andre arter i T. arcuata-komplekset. Et interessant trekk ved artene i T. arcuata-komplekset er at de svært sjelden oppsøker blomstene til vertsplanten (Goulet 1996). Som mange andre Tenthredo-arter, fanger og spiser også de voksne insektene andre mindre insekter.

Arten er oppgitt å gå på hvitkløver (Trifolium repens) (Kontuniemi 1960).

Flygetiden er fra slutten av mai til august. Den er som regel litt tidligere på vingene enn T. notha og T. brevicornis.

Norsk utbredelse

T. arcuata er utbredt over store deler av landet nord til Nordland. Den finnes fra lavlandet og opp til bjørkebeltet.

Global utbredelse

Utbredelsen omfatter store deler av Europa, og er vanlig mange steder innenfor utbredelsesområdet.

Referanser

Goulet, H. 1996. Revision of the Nearctic species of the arcuate group of the genus Tenthredo with notes on the higher classification of the Tenthredinini (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Contributions of the American Entomological Institute. 92 (2), 1−135.

Kontuniemi T (1960). Suomen sahapistiäistoukkien ravintokasvit. Die Futterplanzen der Sägewespenlarven (Hymenoptera, Symphyta) Finnlands. Animalia Fennica 9, 1−104.