Aglaostigma fulvipes hunn. Heddeviki, Bygland, Aust-Agder, Norge, 08.06.2013. Leg. Kai. Berggren.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndeler er delvis, øyerandene og antennenes underside er lyse. Forbrystets hjørner og vingelokkene hvite. På brystes sider finnes et lite lyst parti. Bakkroppen svart med rødt på oversiden av normalt 3. til 5. bakkroppssegment. Langs siden av bakkroppen finnes en lys stripe. Benene er rødlige. Bakhoftene er svarte med en lys flekk. Vingene er klare med mørke årer. Costa er lys og vingemerket er svart. Hannen ligner hunnen, men er mindre. Undersiden er dessuten lysere enn hos hunnen, og bakkroppens underside fortoner seg nærmest hvit. Den røde fargen dekker 3. til 6. segment. 7−9 mm.

Aglaostigma fulvipes hann. Bøkkestølen, Vang, Oppland, Norge. 28.06.2011. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Typisk eng-art. Forekommer overalt der vertsplanten vokser, ofte på samme lokaliteter som slektningen A. aucupariae og arter innen slekten Tenthredopsis. De voksne oppsøker normalt ikke blomster, men flyr lavt over vegetasjonen.

Gulmaure (Galium verum) og stormaure er oppgitt som vertsplanter (G. mollugo) (Taeger et al. 1998).

Flygetiden i Norge er normalt fra siste halvdel av mai til litt ut i juni.

Norsk utbredelse

Utbredt i Sør-Norge hvor den går et stykke inn i landet. Vanlig og ofte tallrik på lokalitetene.

Global utbredelse

Arten er relativt vanlig og utbredelsen omfatter store deler av Europa og østover i Russland.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.