Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Coryphella J.E. Gray, 1850. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313426. Nedlastet <dag/måned/år>.