Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Onchidoris Blainville, 1816. www.artsdatabanken.no/Pages/313965. Nedlastet <dag/måned/år>.