Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doridoxidae Bergh, 1899. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313651. Nedlastet <dag/måned/år>