Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doris Linnaeus, 1758. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303962. Nedlastet <dag/måned/år>