Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C (2021). Diaphorodoris. www.artsdatabanken.no/Pages/313963. Nedlastet <dag/måned/år>