Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cumanotidae Odhner, 1907. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311072. Nedlastet <dag/måned/år>