Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Capellinia Trinchese, 1873. www.artsdatabanken.no/Pages/313873. Nedlastet <dag/måned/år>