Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Lomanotidae Bergh, 1890. www.artsdatabanken.no/Pages/329262. Nedlastet <dag/måned/år>