Lomanotus marmoratus fra Skarnsundet i Trondheimsfjorden. Funnet og fotografert av Heine Jensen. 

Lomanotus marmoratus er en art som ble funnet for første gang i norske farvann i november 2020. Dette er en karakteristisk art der gjellene sitter på en utstående og bølgete kant langs ryggsiden.

Kjennetegn

Lomanotus marmoratus er en art som kan bli opptil 34 mm lang. Kroppen er slank og snegleformet, der ryggsiden har en utvidet kappekant (gjelleskjørt) som følger kanten på ryggsiden helt ned til halen, og som er besatt med fingerformede gjeller, de midterste gjellene er lengre enn de andre. Gjelleskjørtet danner halvmåneformede skiver med 3 til 5 papiller på hver skive.

Munnsløret danner to par med korte fingerformede munntentakler. Rinoforene består av en utvidet slire med fingerlignende tentakler langs kanten. Selve rinoforkølla er oppsvulmet og besatt med skråstilte lameller.

Det finnes kun en fargevariant av denne arten. Kroppsfargen er brungrå med ytre pigmentering som består av hvite og mørkebrune prikker.

Utbredelse

Arten har sin utbredelse rundt de Britiske øyer og Spania. Her i Norge er arten kun funnet i Trondheimsfjorden.

Kommentarer

Georg Ossian Sars klarte nesten å finne arten i 1878, men fant ut at han hadde gjort en feil i bestemmelse av arten: “Lomanotus marmoratus, A & H, som i de synoptiske Tabeller er anført som norsk, må udgaa af vor Fauna, da det af mig saaledes bestemte Individ ved nærmere Undersøgelse har vist sig at være et mindre vel conserveret Exemplar af Goniodoris nodosa, Mont.”

Levesett

Arten er funnet på grunt vann. Den spiser på hydrozoen Nemertesia antennina.

Forvekslingsarter

Lomanotus marmoratus har samme kroppsform som Lomanotus genei. Selv om L. genei har tre ulike fargevarianter, så skiller L. marmoratus seg ut ved sin gråbrune kroppsfarge med hvite og mørkbrune prikker og at den fullstendig mangler gule farger.

Etymologi

Slektsnavnet Lomanotus er sammensatt av det greske ordet loma som betyr frynse, og det greske ordet notus som betyr rygg. Det henviser til gjelleskjørtene som går langs kanten på ryggsiden.

Artsnavnet marmoratus henviser til at arten fremstår som marmorfarget.

Arten ble opprinnelig beskrevet som Eumenis marmoratus av Alder & Hancock i 1845. Foto: Notices of some new and rare British species of naked Mollusca, Annals and Magazine of Natural History. Alder & Hancock (public domain).

Kilder

Sars GO (1878). Bidrag til Kundskaben om Norges Arktiske Fauna. I. Mollusca Regionis Arcticæ Norvegiæ. Oversigt over de I Norges arktiske Region forekommende Bløddyr. Universitetsprogram for første halvaar 1878, Christiania: Brøgger: 1–466.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opisthobranch molluscs, vol. 2. Ray Society, 156: 1–229.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Lomanotus marmoratus (Alder & Hancock, 1845). www.artsdatabanken.no/Pages/335512. Nedlastet <dag/måned/år>.