Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Catriona Winckworth, 1941. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303976. Nedlastet <dag/måned/år>