“Viridis” betyr grønn, og arten Diaphoreolis viridis er lett å kjenne igjen på den grønne fargen i tarmkanalene. Dette er en art som lever på hydrozoer på grunt vann langs hele norskekysten.

Kjennetegn

Diaphoreolis viridis kan bli opptil 30 mm lang. Den har en lang og slank snegleformet kropp som er tett besatt med opptil 9 tydelige vertikale rekker med cerata på ryggsiden, med opptil 7 cerata i hver rekke. Karakteristisk for arten er at disse vertikale rekkene med cerata er tydelig oppstilt og uten overlapp. Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit eller lys gul. Tarmkanalene i cerata har en karakteristisk mørk grønn farge. Ytre pigmentering består kun av hvite prikker. Prikkene samles i en hvit ring nær tuppene på cerata, og en mer eller mindre tydelig hvit stripe ned mot basis. I tillegg danner de hvite prikkene hvite tupper på munntentaklene og rinoforene. Et annet typisk trekk for denne arten er de tydelige hvite cnidosekkene i cerata.

Utbredelse

Arten har sin hovedutbredelse langs den atlantiske kysten av Frankrike nordover til de Britiske øyer, Island og vestkysten av Sverige. I Norge er den funnet langs hele kysten fra Oslofjorden til Finnmark, så langt nord som Bjørnøya, og ved Jan Mayen.

Levesett

Diaphoreolis viridis spiser hydrozoer, og vi finner den som regel i områder med mye hydrozoer, på alt fra steinete hardbunn og berg til tareskog og flytebrygger. Den er funnet helt ned til 250 meters dyp. Den spiser på flere ulike arter hydrozoer i slektene Abietinaria, Nemertsia, Sertularella, Clytia, Antennularia, Eudendrium og Sertularia.

Forvekslingsarter

Diaphoreolis viridis er karakteristisk med sin grønne farge, velorganiserte rekker av cerata og tydelige cnidosekker. Den har derfor ingen åpenbare forvekslingsarter i norske farvann.

Etymologi

Slektsnavnet er avledet fra diaphoros som kommer fra gresk og betyr ulik. Iredale & O’Donoghue som beskrev slekten, ga ingen forklaring på de nye slektsnavnene de introduserte i 1923, men i sin korte artikkel knytter de nye navn til mange ulike arter av Eolis som var en samlegruppe for ulike arter av aeolide arter. Diaphoreolis betyr da rett og slett "ulik fra Eolis".

Artsnavnet viridis kommer fra latin og betyr grønn.

Kilder

Friele H og Grieg JA (1901). Nudibranchiata. Den Norske Nordhavs-Expedition, 1876-1878. 16. Zoologi. Mollusca. Christiania, 1-129.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Diaphoreolis viridis (Forbes, 1840). www.artsdatabanken.no/Pages/308060. Nedlastet <dag/måned/år>