Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Atalodoris Iredale & O'Donoghue, 1923. www.artsdatabanken.no/Pages/313928. Nedlastet <dag/måned/år>.