Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Knoutsodonta Hallas & Gosliner, 2015. www.artsdatabanken.no/Pages/313928. Nedlastet <dag/måned/år>