Onchidoris muricata er en av de vanligste artene av nakensnegler i fjæra og i tareskogen langs norskekysten, der den beiter på skorpedannende mosdyr.

Onchidoris muricata finnes gjerne der det sitter mosdyr på tarebladene.

Kjennetegn

Onchidoris muricata er en art som vanligvis er 15 mm lang, men individer opptil 20 mm er også observert. Den har en flat og oval kroppsform der hele kroppen er dekket av en kappe. Kappa er bred og tett besatt med tallrike avrundede kappetuberkler. Kappetuberklene er kulerunde og omtrent like store på kroppens ryggside, men de blir smalere og mindre ut mot kanten på kappa. Kappetuberklene er spikuløse, det vil si at de inneholder korte kalknåler. Kalknålene er synlige som små glassaktige hvite streker, og er også til stede i kappestrukturen. 

Øverst på kappa over hodet sitter rinoforene, som er lange og kraftige med en avskåret spiss i tuppen. De er lamellate, de har opptil 12 skråstilte lameller som dekker nesten hele rinoforen. Rinoforene kan delvis trekkes inn i egne lommer i kappa. Bakerst på kappa over halen sitter gjellebusken som omkranser den anale papillen. Gjellebusken har opptil 11 pinnate gjeller, det si vil enkle fjærformede gjeller uten forgreininger. Gjellebusken er retraktil, men ikke i en egen lomme. 

Kroppsfargen varierer fra gjennomsiktig helhvit til kremgul, eller av og til med små flekker av brun pigmentering midt på ryggen. Rinoforene og gjellebusken er gjennomsiktig hvite. På kappa rett bak gjellebusken finnes en distinkt hvit flekk. 

Utbredelse

Arten har en boreoarktisk utbredelse, det vil si at den har en nordlig og arktisk utbredelse. Den er funnet på begge sider av Atlanteren og langs den nordlige vestkysten av Alaska. I nordlige europeiske farvann finnes den fra den atlantiske kysten av Frankrike og nordover til de Britiske øyer, Færøyene, Island, samt Kvitsjøen. Den er også vanlig langs Sveriges vestkyst. Langs norskekysten er den funnet langs hele kysten fra Oslofjorden til Varangerfjorden, og på Svalbard.

Levesett

Onchidoris muricata er meget vanlig på grunt vann i fjæra og i tareskogen, men den er også funnet så dypt som på 250 meters dyp. Den beiter på en rekke arter skorpedannende mosdyr som Membranipora og Electra, men også på greindannende og gelatinøse mosdyr som Securiflustra, Amphiblestrum, Callopora, Cellepora, Alcyonidium, Cryptosula, Escharella, Microporella, Porella, Schizomavella, Schizoporella, Hippoporina og Umbonula.

Arten har en ettårig livssyklus, og reproduksjon er observert både på våren og om høsten langs norskekysten. Eggene legges i et bredt bånd som er kveilet en eller flere ganger, og kan inneholde opptil 53 000 egg med en størrelse på 80–100 mikrometer. Eggbåndet står på høykant og er festet til underlaget nederst. Fargen er hvit eller gulaktig.

Kappetuberklene er runde og sitter tett i tett, jevnt fordelt over hele ryggen. 

Forvekslingsarter

Onchidoris muricata kan ved første øyekast være vanskelig å skille fra Adalaria proxima og Adalaria loveni. Vi bruker i hovedsak formen på kappetuberklene for å skille artene fra hverandre. Hos Adalaria proxima er kappetuberklene tydelig spisse i tuppen og arten har opptil 19 lameller på rinoforene. Hos Adalaria loveni er kappetuberklene ganske runde slik som hos Onchidoris muricata, men de er færre i antall og mye større, og arten har opptil 25 lameller.

Etymologi

Slektsnavnet er sammensatt, Doris er navnet på en havnymfe i gresk mytologi. Onkos kommer fra gresk og betyr tuberkler. Navnet Onchidoris henviser derfor til en Doris med kappetuberkler.

Artsnavnet muricata kommer fra latin og betyr spiss. OF Müller beskrev arten fra Færøyene som Doris muricata, en Doris med spisse kappetuberkler. Men, det stemmer jo dårlig med dagens beskrivelse av arten. Dessverre er typematerialet forsvunnet. Den korte beskrivelsen gjør det vanskelig å si med sikkerhet om det er en Onchidoris eller Adalaria han har hatt i hende.

Vimeo video: Film av Onchidoris muricata

Onchidoris muricata på favorittføden, mosdyret Membranipora membranacea.

Kilder

Evertsen J (2011). Onchidoris muricata og Adalaria proxima - ser vi forskjell? https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2011/11/25/onchidoris-muricata-og-adalaria-loveni-ser-vi-forskjell/ Hentet 21. Mai 2021. 

Hallas J og Gosliner TM (2015). Family matters: The first molecular phylogeny of the Onchidorididae Gray, 1827 (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia). Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 16–27.

Odhner NH (1939). Opisthobranchiate Mollusca from the western and northern coasts of Norway. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 1939: 1–92.

Picton BE og Morrow CC (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Onchidoris muricata (O.F. Müller, 1776). www.artsdatabanken.no/Pages/313967. Nedlastet <dag/måned/år>