Atalodoris sparsa kan kjennes igjen på de uregelmessige, brune flekkene på ryggen.

Atalodoris sparsa er en veldig liten art som er godt kamuflert på mosdyrene den lever på og av. Arten er uvanlig og er kun nylig blitt funnet i norske farvann.

Kjennetegn

Atalodoris sparsa er en liten art som ikke blir større enn 5 til 8 mm lang. Den har en noe avflatet og rund kroppsform der hele kroppen er dekket av en kappe. Kappa er bred og tett besatt med små, sylindriske, avrundede og butte kappetuberkler. Kappetuberklene er omtrent like store over hele ryggsiden og endrer ikke størrelse ut mot kanten på kappa. Enkelte kappetuberkler stikker seg ut rundt rinoforene.

Øverst på kappa over hodet sitter rinoforene, som er lange og kraftige med en avskåret spiss i tuppen. De er lamellate, det vil si at de har opptil 9 skråstilte lameller som dekker nesten hele rinoforen. Rinoforene kan delvis trekkes inn i egne lommer i kappa og er omkranset av noen få store kappetuberkler med en konisk tupp. Bakerst på kappa over halen sitter gjellebusken som omkranser den anale papillen. Gjellebusken har opptil 10 pinnate gjeller, det vil si enkle fjærformede gjeller uten forgreininger. Gjellebusken er retraktil, men ikke i en egen lomme.

Kroppsfargen er blek gul til lys brun der de indre organene danner et mørkere felt midt på kroppen. Ytre pigmentering består av lyserøde til lilla flekker innimellom kappetuberklene. Kappetuberklene er lysere enn resten av kappa, og har en karakteristisk mørkere pigmentering ved basis. Rinoforene og gjellebusken er vanligvis gjennomsiktig hvite, men kan være både mørkere og lysere enn resten av kroppen.

Utbredelse

Arten er uvanlig i europeiske farvann. Hovedsakelig er det gjort funn av denne arten rundt de Britiske øyer, men sporadiske observasjoner er også gjort ved den atlantiske kysten av Spania og Frankrike nord til Danmark og østover til den svenske vestkysten. Arten ble første gang funnet i Norge i 2011, og så langt er det kun gjort observasjoner av arten ved Gulen i Sognefjorden og ved Hitra og Frøya i Trøndelag.

Levesett

Atalodoris sparsa lever på grunt vann på hardbunn der den spiser på ulike arter mosdyr i slektene Celleporella og Porella.

Forvekslingsarter

Atalodoris sparsa ligner i første øyekast på Idaliadoris depressa og Atalodoris inconspicua, fordi alle har ytre brun pigmentering som helt eller delvis dekker hele ryggsiden. Ser vi på kappetuberklene, så har I. depressa lange og koniske kappetuberkler. A. sparsa har sylindriske kappetuberkler som er flate i tuppen, mens A. inconspicua har kappetuberkler som er koniske men avrundede i tuppen. I tillegg har A. inconspicua opp til 14 lameller på rinoforene, mens A. sparsa og I. depressa 10 eller færre lameller. Dessuten har A. sparsa noen kappetuberkler som skiller seg ut rundt rinoforene.

De to siste artene, Atalodoris oblonga og Atalodoris pusilla skiller seg godt ut ifra de andre artene av Atalodoris fordi de mangler heldekkende brun pigmentering.

Etymologi

Atalodoris er sammensatt av Atalo, som kommer fra gresk og betyr "ungdommelig, ung", og Doris, som er en havnymfe i gresk mytologi; datter av havgudene Oceanus og Tethys. Slekta Doris er kjent fra tidligere, og navnet er muligens gitt i betydningen "en ny Doris".

Artsnavnet sparsa kommer fra latin og betyr spredt. Det henviser til pigmenteringen på kroppen.

Kilder

Alder J og Hancock A (1846). Notices of some new and rare British species of naked Mollusca. Annals and Magazine of Natural History 18: 289-294, pl. 4.

Alder J og Hancock A (1845-1855). A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. The Ray Society, London. 560s.

Evertsen J (2011). Onchidorsi sparsa – tareskogens kameleon. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2011/04/04/onchidoris-sparsa-tareskogens-kameleon/ Hentet 11. juni 2021.

Evertsen J og Bakken T (2013). Diversity of Norwegian sea slugs (Nudibranchia): new species to Norwegian coastal waters and new data on distribution of rare species. Fauna Norvegica 32: 45–52.

Hallas J og Gosliner TM (2015). Family matters: The first molecular phylogeny of the Onchidorididae Gray, 1827 (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia). Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 16–27.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Atalodoris sparsa (Alder & Hancock, 1846). www.artsdatabanken.no/Pages/313933. Nedlastet <dag/måned/år>.