Atalodoris oblonga er en svært liten og godt kamuflert art som spiser greindannende mosdyr på hardbunn. Den er en uvanlig nakensnegl som er observert svært få ganger langs norskekysten.

Kjennetegn

Atalodoris oblonga er en art som kan bli 8 til 12 mm lang. Den har en avflatet og oval kroppsform der hele kroppen er dekket av en kappe. Kappa er avlang og bred, og regelmessig besatt med små, jevnstore koniske til sylindriske kappetuberkler som er vulkanformede. Spikler stikker tydelig opp i tuppen på kappetuberklene. Spiklene er også synlige i kappa.

Øverst på kappa over hodet sitter rinoforene, som er lange og kraftige med en avskåret spiss i tuppen. De har opptil 9 skråstilte lameller som dekker nesten hele rinoforen. Rinoforene kan delvis trekkes inn i egne lommer i kappa, og er omkranset av noen få kappetuberkler som skiller seg ut fra de andre kappetuberklene. Bakerst på kappa over halen sitter gjellebusken som omkranser den anale papillen i en hesteskoformet ring. Gjellebusken har opptil 10 pinnate gjeller, det vil si enkle fjærformede gjeller uten forgreininger. Gjellebusken er retraktil, men ikke i en egen lomme.

Kroppsfargen er hvit til gulhvit. De indre organene er synlige som et mørkere felt midt på kroppen. Ytre pigmentering består av sjokoladebrune (lysebrune til purpurrøde) flekker sporadisk spredt over hele ryggsiden, men tettest samlet rundt rinoforene. Rinoforene og gjellebusken er hvitere enn kroppsfargen og skiller seg ut.

Arten er svært godt kamuflert blant mosdyrene den spiser på. 

Utbredelse

Arten er funnet og beskrevet fra de Britiske øyer. I Norge er den funnet flere ganger ved Gulen i Sognefjorden. Ellers vet vi nesten ingenting om artens utbredelse.

Levesett

Atalodoris oblonga er funnet på grunt vann på hardbunn sammen med greindannende mosdyr som Cellaria fistulosa og Cellaria sinuosa. Picton & Morrow (1994) beskriver arten som meget godt kamuflert på mosdyrene den lever på, som kan være en forklaring på hvorfor den er funnet så få ganger.

Forvekslingsarter

Atalodoris oblonga og Atalodoris pusilla kan ligne litt på hverandre fordi begge er hvite med mørke prikker og flekker. De skiller seg godt fra de andre artene av Atalodoris fordi de mangler dekkende brun pigmentering. Atalodoris pusilla er dominerende sort på ryggsiden med tydelige hvite rinoforer og gjellebusk, mens A. oblonga er hvit med noen få mørke flekker. Ser vi på kappetuberklene, så har A. pusilla små koniske og butte kappetuberkler, mens A. oblonga har små koniske og sylindriske kappetuberkler som er flate i tuppen med utstående spikler.

Etymologi

Atalodoris er sammensatt av Atalo, som kommer fra gresk og betyr "ungdommelig, ung", og Doris, som er en havnymfe i gresk mytologi; datter av havgudene Oceanus og Tethys. Slekta Doris er kjent fra tidligere, og navnet er muligens gitt i betydningen "en ny Doris".

Artsnavnet oblonga kommer fra latin og betyr avlang.

Arten ble beskrevet i 1845 av de britiske ekspertene Joshua Alder og Albany Hancock under navnet Doris oblonga.

Kilder

Evertsen J og Bakken T (2013). Diversity of Norwegian sea slugs (Nudibranchia): new species to Norwegian coastal waters and new data on distribution of rare species. Fauna orvegica 32: 45–52.

Hallas J og Gosliner TM (2015). Family matters: The first molecular phylogeny of the Onchidorididae Gray, 1827 (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia). Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 16–27.

Picton BE og Morrow CC (1994). A field guide to the nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, 143 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Atalodoris oblonga (Alder & Hancock, 1845). www.artsdatabanken.no/Pages/313931. Nedlastet <dag/måned/år>.