Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Paracoryphellidae M.C. Miller, 1971. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311079. Nedlastet <dag/måned/år>