Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Tergipes Cuvier, 1805. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313439. Nedlastet <dag/måned/år>