Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotidae Allman, 1845. www.artsdatabanken.no/Pages/325998. Nedlastet <dag/måned/år>