Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dotidae Gray, 1853. www.artsdatabanken.no/Pages/324475. Nedlastet <dag/måned/år>