Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aldisa Bergh, 1878. www.artsdatabanken.no/Pages/329218. Nedlastet <dag/måned/år>