Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C (2021). Cuthonellidae Miller, 1971. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311073. Nedlastet <dag/måned/år>