Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Trinchesiidae F. Nordsieck, 1972. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303961. Nedlastet <dag/måned/år>