Gulenia monicae er lett å kjenne igjen på den brede matt hvite linjen nedover ryggen, og sine oransje-røde eller røde cerata. Den treffes på i områder med hardbunn der det er mye hydrozoer.

Kjennetegn

Arten kan bli opptil 40 mm lang, og har en delvis gjennomsiktig hvit, bred kropp med lange fothyrno. Den har lange munntentakler som er 1,5 ganger lengre enn rinoforene, som er svakt rynkete. Den har svakt utviklede rygglister på sidene langs hele kroppen, og de er synlige under cerata. Cerata sitter i sammenhengende rekker langsetter ryggen. Cerata er vaseformede med butt tupp, og med en avlang tydelig cnidosekk.

Tarmkanalen i cerata er rødbrun eller oransjebrun. Oversiden av munntentaklene og rinoforene har tydelig matt hvit pigmentering. Oversiden av cerata har små prikker hvitt pigment. Det er en bred matt hvit linje på ryggen fra hode til hale, variabel i bredde og ofte spres ut mellom basis av cerata. Halen er kort. Tuppen av cerata er uten hvit pigmentering.

Utbredelse

Gulenia monicae ble beskrevet fra Gulen i Sognefjorden i 2017. Foreløpig er det bare sikre funn derfra.

Levesett

Områder med hydrozoen Tubularia indivisa på dybder mellom 20–30 m er det vanligste stedet å finne G. monicae. Den spiser hydrozoer i slekta Eudendrium som sitter på stammen til Tubularia eller på bunnen. Eggene legges i en smal spiral, og reproduksjon foregår i februar til mai.

Forvekslingsarter

Gulenia monicae er nesten identisk med Gulenia orjani. Identifiseringer bør bekreftes med DNA-strekkoding. Gulenia monicae har en smalere kropp og kortere cerata enn G. orjani, men det krever sammenligning for å se dette.

Etymologi

Gulenia er gitt navn etter Gulen ytterst i Sognefjorden. Her ligger Gulen dykkesenter, som har vært utgangspunkt for mye av forskningen på nakensnegler de siste årene.

Arten monicae er oppkalt etter Monica Bakkeli, eier og driver av Gulen dykkesenter, og initiativtaker til den årlige “Nudibranch safari”.

Kilder

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M og Picton B (2017). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717: 1–139. https://doi.org/10.3897/zookeys.717.21885

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Gulenia monicae Korshunova, Martynov, Bakken, Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito, Lundin, Schrödl & Picton, 2017. www.artsdatabanken.no/Pages/300880. Nedlastet <dag/måned/år>