Microchlamylla gracilis er en liten art som bare blir 10–15 mm lang. Med gjennomskinnelig kropp og røde eller oransje cerata, er den vanskelig å skille fra små individer av andre lignende arter. Ofte sitter mange individer sammen i tette kolonier med hydrozer. 

Kjennetegn

Microchlamylla gracilis har en nesten helt gjennomskinnelig kropp der de indre organene er lett synlige. Kjønnskjertlene ses som runde kuler gjennom huden bak hodet, noe som kan være et godt kjennetegn. Kjønnskjertlene ses hos voksne individer som er minst 10 mm lange. Kroppen er slank, og hodet er tydelige med korte forhyrno. Rinoforene er glatte og like lange som munntentaklene. Cerata er lange og slanke, og plassert i flere grupper på små forhøyninger langs kroppen.

Både rinoforer og munntentakler har flekker med hvitt pigment ytterst mot tuppene. Tarmkanalene i cerata er oransje eller røde. Under tuppene av cerata sitter en smal ring med hvitt pigment. Det er litt hvitt pigment ytterst på halen.

Utbredelse

Utbredelsen til denne arten strekker seg langs norskekysten fra Oslofjorden til Troms. Den er også funnet i Sverige, de Britiske øyer, Frankrikes Atlantehavskyst, i tillegg til at den er funnet på østkysten av Nord-Amerika.

Levesett

Arten spiser hydrozoer i slekta Eudendrium som finnes på hardbunn. Nakensneglen legger eggene sine i smale spiralsnodde eggstrenger på hydrozoene. I store kolonier av Eudendrium med mange forgreningr, er det ofte mange snegleindivider samlet, og arten kan opptre i masseforekomster der det er gode forhold for den. Derfor er arten å finne på hardbunn i områder med mye hydrozoer. Vanlig dybdeutbredelse er fra ca. 2 m dyp og nedover. Individene som påtreffes er vanligvis 10–15 mm lange.

Forvekslingsarter

Microchlamylla gracilis er vanskelig å identifisere, og den kan lett forveksles med små individer av andre lignende arter. Artene som ligner mest er Coryphella verrucosa og Fjordia browni. Den skiller seg lettest ut fra andre ved at cerata er samlet i grupper på små forhøyninger.

Etymologi

Slektsnavnet Microchlamylla viser til en annen slekt Chlamylla, så Microchlamylla betyr liten Chlamylla. Arter i slekta Chlamylla finnes ikke i Norge.

Artsnavnet gracilis er fra latin og betyr slank eller smal.

Kilder

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M og Picton B (2017). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717: 1–139. https://doi.org/10.3897/zookeys.717.21885

Picton B og Morrow C (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Microchlamylla gracilis (Alder & Hancock, 1844). www.artsdatabanken.no/Pages/308050. Nedlastet <dag/måned/år>