Fjordia browni er en storvokst art som kan bli opptil åtte cm lang. Den har røde eller rødbrune cerata med en bred hvit ring i tuppen. Arten spiser hydrozoen Tubularia indivisa og kan opptre i store mengder der hydrozoen finnes. 

Kjennetegn

Arten har delvis gjennomsiktig hvit kropp, som er smal med lange fothyrno. Den har lange munntentakler og rynkete rinoforer som er like lange som munntentaklene. Rygglistene er synlige kun under cerata. Cerata sitter i grupper, med et tydelig gap mellom første gruppe cerata og neste. Bare de to første gruppene cerata er tydelig i egne grupper. Cerata er fingerformete med spiss tupp, og en avlang og tydelig cnidosekk.

Tarmkanalene i cerata er variable i farge, de kan være rødbrune, oransje eller rødlige. Tuppen på orale tentakler og rinoforer har tydelig hvit pigmentering. Arten har en tynn hvit linje på ryggen fra bakkroppen og ut på halen. Det er en bred ring med hvit pigmentering under tuppen på cerata. 

Utbredelse

Arten finnes langs kysten fra Gulen i Sognefjorden til Bodø. Ellers er den utbredt i Storbritannia. 

Levesett

Fjordia browni kan bli så stor som opptil åtte cm lang, vanligvis 3–5 cm. Den observeres ofte på hydrozoen Tubularia indivisa som den spiser. Her kan den treffes på i store antall. Eggene legges i lange strenger rundt individer av Tubularia indivisa i perioden februar til juni.  

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med Borealea nobilis, men skilles fra denne ved at det er et tydelig mellomrom mellom første gruppe cerata og neste, mens hos B. nobilis er cerata i kontinuerlige rekker langs kroppen. Fjordia browni kan også ligne på Coryphella verrucosa. Hos F. browni er det en bred ring med hvit pigmentering under tuppen på cerata, mens hos C. verrucosa er denne ringen smal. Coryphella verrucosa har også er svakt rosa skjær på rinoforene, mens hos F. browni er rinoforene uten farge.

Etymologi

Fjordia har fått sitt navn etter de norske fjordene.

Browni er oppkalt er den britiske nakensneglforskeren Gregory Brown.

Kilder

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M og Picton B (2017). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717: 1–139. https://doi.org/10.3897/zookeys.717.21885 

Picton BE (1980). A new species of Coryphella (Gastropoda: Opisthobranchia) from the British Isles. Irish Naturalists Journal 20(1): 15–19. 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Fjordia browni (Picton, 1980). www.artsdatabanken.no/Pages/300876. Nedlastet <dag/måned/år>