Bløtdyr: Coryphella browni.

Fjordia browni er en storvokst art som kan bli opptil åtte cm lang. Den har røde eller rødbrune cerata med en bred hvit ring i tuppen. Arten spiser hydrozoen Tubularia indivisa og kan opptre i store mengder der hydrozoen finnes. 

Coryphella browni Picton, 1980
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.