Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea, Japan og Kurilene. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra Finnmark og de aller sørligste kyststrøkene der den er sporadisk.

Unge stadier

Larven lever på rogn.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I og ved skog der det vokser rogn. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.