Vingespenn

18–22 mm.

Kjennetegn

Grumset dvergmåler kan lett forveksles med andre Eupithecia-arter, spesielt med lerkedvergmåler, men sistnevnte har en liten lys flekk bakerst på brystet, og knekken på ytre mellomlinje er mer spissvinklet.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Lilleasia, mot øst til Korea og Japan. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Helgeland.

Unge stadier

Larven lever på blomster, frø og blad av en mengde ulike urter, også løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

På ulike biotoper, den går opp i bjørkebeltet i fjellet.