Vingespenn

18-20 mm.

Kjennetegn

Skilles fra epleblomstmåler og slåpetornblomstmåler ved at ytre mellomlinje er oppløst i tydelige svarte prikker.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig sør for Dovre. Lenger nord er den kun funnet i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på blomster og blad av blåbær og blokkebær.

Flyvetid

(ultimo juni - ) juli ( - medio august).

Økologi

I skog og myrkanter.