Halvspinnere 1 halvspinnere 2

Halvspinnerne er en middels stor familie som er representert med 15 arter i Norge. Sommerfuglene flyr om natta og er ivrige nektarsøkere. Familien deles i to tilsynelatende svært ulike underfamilier som tidligere ble regnet som egne familier. Artene i Drepaninae (sigdvinger) har spinkel kropp og brede vinger og ligner på målere, mens artene i Thyatirinae har bred kropp og smale vinger og ligner på nattfly.

Halvspinnerne er nærmest beslektet med målerne (fam. Geometridae). Den skiller seg fra disse og alle andre sommerfuglfamilier ved å ha et unikt oppbygd øre som sitter ved basis i bakkroppen. Dette er imidlertid ikke lett synlig. De norske artene er delt i to underfamilier, som tidligere ble regnet som separate familer. Sigdvingene (underfamilie Drepaninae) har brede vinger og spinkel kropp, og minner om målere. Mange arter har utdratt (sigdformet) vingespiss, derav det norske navnet. Underfamilien Thyatirinae består av nattflylignende arter med kraftig kropp og relativt smale vinger.

Alle våre arter er nattaktive og tiltrekkes av lyskilder. Larvene lever på ulike løvtrær og busker. Hos larvene til sigdvingene (underfamilien Drepaninae) er de bakerste vorteføttene sterkt redusert og brukes ikke til gange.

Fra hele verden er det kjent cirka 660 arter. I Nord-Europa forekommer det 16 arter, i Norge 15.