Vingespenn

Hann 30–42 mm, hunn 38–56 mm.

Kjennetegn

Vingene er gråbrune med utydelige mørke flekker mellom ribbene. Bakkroppen er uvanlig lang, især hos hunnen hvor den stikker langt ut fra vingene i hvile. Hannens antenner har lange kamtenner på indre halvdel mens ytre halvdel er trådformet. Hunnen har trådformede antenner og er større enn hannen.

Totalutbredelse

Gjennom Mellom-Europa og Russland til Kina og Japan. Finnes i Danmark og rundt de store sjøene i Mellom-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever i stengelen til takrør der den trenger nesten to år på utviklingen.

Flyvetid

Mai - juli.

Økologi

I takrørskoger.