Vingespenn

19-22 mm.

Kjennetegn

Nyklekte eksemplarer er blågrønne, men fargen falmer raskt til blekt grønn eller gulaktig. Ytre og indre mellomlinje på framvingen samt tverrlinjen på bakvingen er sterkt tannet. Arten er svært lik blek bladmåler, men hos denne er tverrlinjene bare svakt bølget. Blek bladmåler er også gjennomgående blekere.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge. I Nord-Norge funnet spredt nord til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever fra slutten av juni til august på blåbær og blokkebær. Puppen overvintrer mellom sammenspunnede blader eller kvister på næringsplanten.

Flyvetid

Medio mai - medio juni.

Økologi

Bar- eller blandingsskog, myr. Arten går ikke opp i høyfjellet. Sommerfuglen flyr i skumringen og om natta, men lar seg også lett skremme opp om dagen.