Vingespenn

16-19 mm.

Kjennetegn

Ligner vårdvergmåler, men er mindre.

Totalutbredelse

Europa, Marokko og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig i eikeskoger langs kysten fra Oslofjorden til Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på knopper, blomst og blad av eik (Quercus).

Flyvetid

Mai - primo juni.

Økologi

I eikeskog og annen skog der eik er et dominerende treslag.