Vingespenn

29–37 mm.

Kjennetegn

Framvingen er rødbrun eller gulbrun med skarpe sølvhvite tegninger. Et mer eller mindre oppstykket hvitt bånd fra vingespissen til bakkanten smelter ofte sammen med en stor flekk på midten av forvingen og danner en V. Bakvingen er grålig brun.

Totalutbredelse

Østlige deler av Mellom-Europa. Utbredt over det meste av Finland, og funnet én gang i Nord-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge, men kan muligens forekomme i Pasvik i det østlige Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på røttene av bregner, muligens på andre planter også. Larveutviklingen tar minst to år.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

I blandingsskog og skoglysninger med tørr grusmark.