Vingespenn

16-18 mm.

Kjennetegn

Mørkere enn marimjelledvergmåler, og både mørkere og mindre spissvinget enn polardvergmåler.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Spredt og sjelden på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet bare kjent fra indre Sogn. Ingen funn i Trøndelag. Det er flest funn fra Nord-Norge der den går opp til fjordene langs Finnmarks-kysten.

Unge stadier

Larven lever på blomst og frø av arve (Cerastium) og stjerneblom (Stellaria).

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

På enger.