Vingespenn

Hann 40-45 mm., hunn 31-37 mm.

Kjennetegn

Hannen er betydelig større enn hunnen. Hos hannen  er framvingen blekt gulbrun med et fiolettgrått skjær, sterkt pudret med brunt. Indre og ytre mellomlinje er utydelige, den ytre er sterkt buet. Midtpletten er oval, diffus. Bakvingen er som framvingen, men lysere og med rund midtplett. Hunnen er mer spissvinget og har mer kontrast i vingene enn hannen. Framvingen har kraftigere brunpudring, og bakvingen er guloransje.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Irkutsk i Sibir. Arten er i sterk tilbakegang i Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Sør-Varanger i Finnmark, men på Vestlandet er den kun funnet i Ullensvang i Hordaland.

Unge stadier

Larven lever fra slutten av mai til midt i juli på osp. Overvintringen skjer som puppe.

Flyvetid

Ultimo april - mai.

Økologi

I skoglysninger der det vokser osp. Sommerfuglen er aktiv både om dagen og om natta.