Vingespenn

44-50 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er grønne. Ytre og indre tverrlinje er markert ved korte hvite buer. Den indre tverrlinjen er oftest utydelig. Kjempebladmåleren skilles lett fra andre grønne målere på grunn av størrelsen.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Saltdalen i Nordland. Det foreligger enkeltfunn fra Målselv i Troms og Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever fra august til mai eller begynnelsen av juni på bjørk (Betula), av og til andre løvtrær. Den forpupper seg mellom sammenspunnede blader fra næringsplanten.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I skog, skogkanter og hager. Sommerfuglen flyr om natta.