Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kasakhstan, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra i Finnmark, der den bare er funnet i Sør-Varanger.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), men kan også leve på Populus-arter (osp og poppel) samt Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Medio april - medio mai.

Økologi

I og ved skog, spesielt bjørkeskog.