Vingespenn

18-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra lengst i nord og øst. Lilleasia, Kaukasus, Libanon og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Først funnet i Norge i 1975. Nå utbredt og lokalt alminnelig langs Sørlandskysten og Oslofjorden nord til Moss.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Mai - primo juni.

Økologi

I eikeskog.