Vingespenn

16-19 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, mot øst til Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet, men mangler i ytre strøk på Vestlandet nord for Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på øyentrøst (Euphrasia).

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På tørre enger, også i fjellet.